25. doi: 10.3866/PKU.DXHX201703010 4 李志杰. 大学教育科学—头条

1   余慧娟; 施久铭. 人民教诲, 2016, No. 5, 25.  
2   朱旭东. 教诲成长研究, 2016, No. 2, 1.  
3   杨岩岩. 大学化学, 2017, 32 (8), 25.
doi: 10.3866/PKU.DXHX201703010
 
4   李志杰. 大学教诲科学, 2008, 1 (1), 69.  
5   王雪锋; 梁永锋. 湖南社会科学, 2014, (Suppl s1), 238.  
6   李玉珍. 化学教诲, 2016, 37 (14), 53.  
7   周仕东; 王梅; 姚丹丹. 化学教诲, 2014, 35 (20), 8.  
8   夸美纽斯.大解说论.第2版.傅任敢,译.北京:教诲科学出书社, 2014: 43, 93.  
9   Shulman L. S. Educ. Res. 1986, 15 (2), 4.
doi: 10.3102/0013189X015002004
 
10   Cochran K. F. ; DeRuiter J. A. ; King R. A. J. Teach. Educ. 1993, 44 (4), 263.
doi: 10.1177/0022487193044004004
 
11   谢僻静. 中国大学解说, 2004, No. 9, 4.  
12   卢晓东. 中国大学解说, 2010, No. 9, 10.  
13   卢晓东. 中国高校科技, 2015, No. 9, 54.  
14   陈向明. 北京大学教诲评论, 2003, 1 (1), 104.  

迅捷新闻网(正文完) 本文原文链接:http://www.xunjienews.com/edu/20180624/2541.html
相关推荐
热门推荐
返回列表
Ctrl+D 将本页面保存为书签,全面了解最新资讯,方便快捷。